Çocuk Allerji ve Astım Uzmanı | Çocuk İmmunoloji Uzmanı | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

ALLERJİK HASTALIKLAR

Ayfer Yükselen - Gaziantep Çocuk Alerjisi

Atopik Dermatit

Atopik dermatitin çocuklarda görülme sıklığı nedir? 
Atopik dermatit çocukluk çağının en sık görülen deri hastalıklarından bir tanesidir. Hastalık, etkilenen bireylerin % 45`inde ilk 6 ay, % 60’ında ilk bir yaş içerisinde başlamış olur. 

Atopik dermatit neden önemlidir? 
Atopik dermatit hayatın ilerleyen evrelerinde gelişecek olan diğer allerjik hastalıkların ilk belirtisi olabilir. Atopik dermatitli hastaların %50`sinde daha sonra astım, %75`inde ise allerjik nezle gelişir. Atopik dermatitli hastayı izleminde, astım ve allerjik nezle bulgularının erken tanınıp uygun şekilde tedavi edilmesi çok önemlidir.

Atopik dermatitin ortaya çıkmasında yiyeceklerin rolü var mı? 
Özellikle çocukluk çağında besin allerjilerinin önemli rolü vardır. Besin allerjisinin tanısını koymak içın deri testi ve/veya kan testleri ile allerjenin saptanması yeterli değildir. Bazı özel durumlarda, deri ve kan testleri negatif olmasına rağmen hastanın besin allerjisi bulunabilir. Bu durumlarda, kesin besin allerjisi tanısı için, uygulanacak besin eliminasyonu ve ardından besin yükleme testlerinin yapılması gereklidir. 

Atopik dermatitin belirtileri nelerdir? 
Kaşıntı: Atopik dermatitin en önemli bulgusudur. Şiddetli kaşıntı atopik dermatite özgü cilt yaralarının ortaya çıkmasına neden olur. Ortaya çıkan yaralar ise daha fazla kaşıntıya yol açar. Böylece kaşıntı-yara ortaya çıkması-kaşıntı şeklinde bir kısır döngü ortaya çıkar.

Deride kuruluk :  Hastaların hemen tümünde vardır. Tedavinin ilk hedefi de deride var olan bu kuruluğun giderilmesidir.
Kulak arkasında çatlak ve yarıklar
Bunların dışında deri infeksiyonlarına artmış eğilim de, atopik dermatit bulguları arasında sayılabilir.

Ne zaman aileler telaşlanıp çocuklarını doktora götürmeli 
Hastalığın ilk belirtilerinde doktora gitmelidir. Çünkü erken evrede konulabilecek allerji özellikle de olası besin allerji tanısı, erken tedavi yönünden çok büyük önem taşır. 

Atopik dermatit bir allerji midir? 
Orta ve ağır şiddette atopik dermatitli çocukların %40 ından fazlasında bir allerji vardır. Atopik dermatitli çocukların mutlaka allerjiler yönünden değerlendirilmesi gereklidir. En sık rastlanan allerji besin allerjisidir. Ülkemizde çocukluk çağındaki besin allerjilerinin %85`inden süt, yumurta, buğday, fındık ve daha seyrek olarak soya, balık ve kabuklu deniz ürünleri ve yer fıstığı sorumludur. Besinlerin yanı sıra ev tozu akarlarına, hayvan tüy ve döküntülerine ve polenlere karşı allerjiler de atopik dermatitde rol oynarlar.