Çocuk Allerji ve Astım Uzmanı | Çocuk İmmunoloji Uzmanı | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Ayfer Yükselen - Gaziantep Çocuk Alerjisi

Deri Testi

Allerjik hastalıklara neden olan allerjenleri saptamak için deri prick testleri Doç. Dr. Ümit Ayfer Yükselen tarafından yapılmaktadır. Bu testler bebeklikten iitibaren her yaşta yapılabilmektedir.

Ayfer Yükselen - Gaziantep Çocuk Alerjisi

Solunum Fonksiyon Testleri

Astım ve diğer akciğer hastalıklarının tanısı için oldukça önem taşımaktadır. Ayrıca astım tanısı alan hastalarımızın tedaviden ne kadar yarar gördüklerini gösteren, astım kontrolü hakkında bize bilgi veren oldukça değerli bir testtir.

Atopik Dermatit
Ayfer Yükselen - Gaziantep Çocuk Alerjisi

Atopik dermatitin çocuklarda görülme sıklığı nedir? Atopik dermatit çocukluk çağının en sık görülen deri hastalıkların...

Besin Allerjisi
Ayfer Yükselen - Gaziantep Çocuk Alerjisi

Çocuklarda besin allerjisi ne sıklıktadır? Besin alerjileri bebeklik çocukluk döneminden ve hatta anne karnından başlayarak görüle bilmekted...

Astım
Ayfer Yükselen - Gaziantep Çocuk Alerjisi

Astım nedir?Astım kaygı verici olsa da tedavi edilebilen bir kronik hava yolu hastalığıdır. Reaktif hava yolu hastalığı olarak da bilinir. Hastalık hakkında yeter...

Allerji Aşı Tedavisi
Ayfer Yüksele - Gaziantep Çocuk Alerjisin

Allerji Aşısı (Allerjen İmmunoterapi) tedavisi kimlere uygulanır?Allerjiye bağlı olarak geliştiği kesinleşen astımlı ve/veya allerjik nezleli çocuklara yap...