Çocuk Alerji, Astım ve İmmunoloji Uzmanı - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Randevu Hattı:   0533 3568677
Sunumlar

Ayfer Yükselen
 1. ‘Immunotherapy for Allergic Rhinitis’. 3rd International Conference and Exhibition on Rhinology and Otology. Dubai, 25-27 Nisan 2016.
 2. Yükselen A. ‘Allerji ve enfeksiyon’. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, 3-7 Kasım 2010.
 3. Yükselen A. ‘Akut Astım tedavisi’. 4. MKÜ Pediatri Günleri, Antakya, 8-9 Ocak 2011.
 4. Yükselen A. ‘Pulmoner anatomi ve Fizyoloji’.  5. Ulusal Çocuk solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Ankara, 25-28 Mayıs 2011.
 5. Yükselen A. ‘Kistik fibrozis dışı bronşektaziler: Diğer nedenler ‘.  5. Ulusal Çocuk solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Ankara, 25-28 Mayıs 2011.
 6. Yükselen A. ‘Akut astım tedavisi’. Ulusal Çocuk Astım, Allerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Sempozyumu, Gaziantep, 8-9 Ekim 2011.
 7. Yükselen A. ‘Olgularla besin alerjisine yaklaşım’. Alerjik Hastalıklar ve Klinik İmmunolojide Tedavi, Antalya, 1-4 Kasım 2011.
 8. Yükselen A. ‘Hışıltılı çocuk fenotipleri: Çocuğum astım mı?’. Alerjik Hastalıklar, Astım ve Klinik İmmunoloji Sempozyumu, Gaziantep, 20-21 Nisan 2012.
 9. Yükselen A. ‘Astım ve tamamlayıcı tıp’. 7. Ulusal Çocuk astım, Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Eskişehir, 3-5 Mayıs 2012.
 10.  Yükselen A. ‘Akut Atak Tedavisi’. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, 7-13 Kasım 2012.
 11. Yükselen A. ‘Hışıltılı çocuğa yaklaşım’. 1. Çocuk Sağlığı Hastalıkları Sempozyumu, Gaziantep, 16 Şubat 2013.
 12.  Yükselen A. ‘Kontrolü zor – ağır Allerjik Rinit’ 8. Ulusal Çocuk Allerji, Astım ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Çeşme, 24-27 Nisan 2013.
 13. Yükselen A. ‘Allerjenler, ısı etkisi ve çaprz reaksiyonlar’. XX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2-6 Kasım 2013.
 14. Yükselen A. ‘İmmunoterapi Endikasyonları’. Ulusal Çocuk Allerji ve Astım Akademisi Kongresi, Kıbrıs, 23-26 Nisan 2014.
 15.  Yükselen A. ‘Solunum fonksiyon testleri’.  Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Kayseri, 16- 20 Ekim 2014.
 16. Yükselen A. ‘Diğer besin allerjileri’. XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Bodrum,  25-29 Ekim 2014. 
 17. Yükselen A. ‘Allerjen ekstreleri, standardizasyon ve saklama koşulları’. AİD Güncelleme Günleri-1: Allerjen İmmünoterapisi, Eskişehir, 11-12 Nisan 2015.
 18. Yükselen A. ‘Allerjen İmmunoterapide Etkinlik değerlendirme: Biyobelirteçler’ Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 29 Kasım-1 Aralık 2015, Antalya.
 19. Yükselen A. ‘Atopik dermatit’de polen duyarlılığının etkisi’. 11. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 24-27 Nisan 2016, Marmaris.
 20. Yükselen A. ‘Alerjen immunoterapide güvenilirlik, yan etkiler ve yönetimi’. AID Güncelleme Günleri- Allerjen İmmünoterapi- 13-14 Mayıs 2017, İzmir
 21. Yükselen A. ‘Meta-analizlere göre astımda immunoterapi’. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2017, Antalya
 22.  Yükselen A. ‘Akar-duyarlı astım ve /veya rinitli çocuklarda SCIT’nin solunum yolu enfeksiyonları ve antibiyotik kullanımı üzerine etkisi’. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2017, Antalya
 23. Yükselen A. ‘Alerjen İmmunoterapide atlanması veya doz ayarlanması gereken durumlar’. İmmunoterapi Okulu. XXV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 17-21 Kasım 2018, Antalya
 24.  Yükselen A. ‘Alerjen İmmunoterapide hayat kalitesi’. İmmunoterapi Okulu. XXV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 17-21 Kasım 2018, Antalya
 25.  Yükselen A. ‘Nazal alerjen spesifik provokasyon testleri, kime, ne zaman?’. Alerji-İmmunoloji Okulu, 7 Nisan 2019, Ankara.
 26. Yükselen A. ‘Alerjik Rinit’de Farmakolojik ve Non-Farmakolojik Tedavi’. 14. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 22-25 Nisan 2019, Antalya
 27.  Yükselen A. ‘İmmünoterapi Uygulamalarında Tartışmalı Konular: Doz ayarlamasını nasıl yapalım?’ XXVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 24-25 Ekim 2020, Online Kongre.