Çocuk Alerji, Astım ve İmmunoloji Uzmanı - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Randevu Hattı:   0533 3568677
Uzmanlık Alanları

Ayfer Yükselen
 • Besin alerjisi
 • Atopik dermatit veya ekzema
 • Tekrarlayan hışıltı atakları
 • Alerjik rinit veya nezle
 • Kronik öksürük
 • Çocuklarda astım
 • Alerjik konjonktiivit (göz nezlesi)
 • Ürtiker /Anjioödem
 • Allerjen immunoterapi (Ciltaltı enjeksiyon ve dilaltı allerji aşısı şeklinde uygulanabilen tedavi)
 • Tanı ve tedavi için yapılan işlemler:

 • Alerji deri testleri (prik test, intradermal test ve yama testleri) Hayatın ilk ayından itibaren deri testleri uygulanabilir. Ancak bu testler, ehil ellerde, yani Çocuk alerji uzmanlarınca yapılmalıdır. Alerji deri testlerinin doğru sonuç vermesi için hastaların test gününden önceki son bir hafta içinde antihistaminik içeren alerji, grip, soğuk algınlığı ve öksürük ilaçlarını almamaları gerekmektedir.Hastalarımızın şikayetlerine göre, doğru teşhis için bazen sadece deri testleri, bazen kanda alerji tesleri bazen de her iki testi de birlikte yapmak gerekebilir.
 • Besin provokasyon (yükleme) testleri
 • Solunum fonksiyon testleri bronkodilatasyon (Reverzibilite) testleri, 
 • Alerji aşısı veya Alerjen İmmünoterapi (ciltaltı veya dilaltı uygulama)
 • Hasta eğitimi
 • İnhalasyon teknikleri eğitimi