Çocuk Alerji, Astım ve İmmunoloji Uzmanı - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Randevu Hattı:   0533 3568677
Çocuklarda Astım

Ayfer Yükselen

Astım nedir?

Astım kaygı verici olsa da tedavi edilebilen bir kronik hava yolu hastalığıdır. Reaktif hava yolu hastalığı olarak da bilinir. Hastalık hakkında yeterli bilgi sahibi olunması, uygun şekilde tedavi ve takip edilmesi ile astımı kontrol altında tutmak mümkündür.

Astım; genellikle ataklar ve iyilik dönemleri ile seyreder. Ataklar arasında hastaların genellikle yakınması yoktur

Astım belirtileri nelerdir?

Ataklar halinde gelen veya bazen egzersizle ortaya çıkan, öksürük, göğüsten gelen ıslık sesi (hışıltı) ve/veya nefes darlığı ile karakterizedir.

Çocuğum neden astım oldu?

Astım bazı genetik (ırsi) faktörler ile olumsuz çevresel faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklanır. Genetik faktörler yakın akrabalarda astım hastalığının olmasıdır. Olumsuz çevresel faktörler arasında en başta alerjenler sayılabilir. Ayrıca sigara dumanı, hava kirliliği ve modern yaşam şartlarının sağladığı korunaklı koşullar astım gelişimine zemin hazırlayan faktörler arasında sayılabilir

Çocukluk çağında astım hastalığı %80 oranında alerjilerle bir aradadır; hastaların % 20`sinde alerjiye rastlanmaz. Her astım alerjik olmadığı gibi her alerji de astım değildir. Alerjiler kendilerini alerjik nezle, alerjik egzema, ürtiker (kurdeşen), alerjik ödem gibi bir çok şekilde gösterebilir.

Çccukluk çağı astımının tedavisi var mıdır?

Çocukluk çağı astımında, hastalığın alerjik olup olmadığının deri testleri ile tanınması korunma, izlem ve tedavi açısından çok büyük önem taşır. Öncelikle, alerji testleri ile saptanan alerjenler ve diğer olası tetikleyicilere karşı korunma birincil önem taşır. Bunun yanısıra atakların sıklığını ve şiddetini azaltmak ve mümkünse tamamen belirtileri yok etme hedefiyle uygulanan günlük ilaç tedavilerinin düzenli kullanılması ve hastanın düzenli olarak doktor kontrolünde olması, belli aralıklarla muayene ve solunum fonksiyon ölçümleri yapılması izlemde çok önemlidir.