Çocuk Allerji ve Astım Uzmanı | Çocuk İmmunoloji Uzmanı | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

ALLERJİK HASTALIKLAR

Ayfer Yükselen - Gaziantep Çocuk Alerjisi

Astım

Astım nedir?
Astım kaygı verici olsa da tedavi edilebilen bir kronik hava yolu hastalığıdır. Reaktif hava yolu hastalığı olarak da bilinir. Hastalık hakkında yeterli bilgi sahibi olunması, uygun şekilde tedavi ve takip edilmesi ile astımı kontrol altında tutmak mümkündür.

Astım; genellikle ataklar ve iyilik dönemleri ile seyreder. Ataklar arasında hastaların genellikle yakınması yoktur

Astım belirtileri nelerdir? 
Ataklar halinde gelen veya bazen ekzersizle ortaya çıkan, öksürük, göğüsten gelen ıslık sesi (hışıltı) ve/veya nefes darlığı ile karakterizedir.

Çocuğum neden astım oldu?
Astım bazı genetik (ırsi) faktörler ile olumsuz çevresel faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklanır. Genetik faktörler yakın akrabalarda astım hastalığının olmasıdır. Olumsuz çevresel faktörler arasında en başta allerjenler sayılabilir. Ayrıca sigara dumanı, hava kirliliği ve modern yaşam şartlarının sağladığı korunaklı koşullar astım gelişimine zemin hazırlayan faktörler arasında sayılabilir

Çocukluk çağında astım hastalığı %80 oranında allerjilerle bir aradadır; hastalrın % 20`sinde allerjiye rastlanmaz. Her astım allerjik olmadığı gibi her allerji de astim değildir. Allerjiler kendilerini allerjik nezle, allerjik ekzema, ürtiker (kurdeşen), allerjik ödem gibi bir çok şekilde gösterebilir. 

Allerji testleri kaç yaşından itibaren yapılabilir?
Hayatın ilk ayından itibaren deri testleri uygulanabilir. Ancak bu testler, ehil ellerde, yani Çocuk allerji uzmanlarınca yapılmalıdır. 

Çocuklarda Astımın tedavisi var mı? 
Çocukluk çağı astımında, hastalığın allerjik olup olmadığının deri testleri ile tanınması korunma, izlem ve tedavi açısından çok büyük önem taşır. Öncelikle, allerji testleri ile saptanan allerjenler ve diğer olası tetikleyicilere karşı korunma birincil önem taşır. Bunun yanısıra atakların sıklığını ve şiddetini azaltmak ve mümkünse tamamen belirtileri yok etme hedefiyle uygulanan günlük ilaç tedavilerinin düzenli kullanılması ve hastanın düzenli olarak doktor kontrolünde olması, belli aralıklarla muayene ve solunum fonksiyon ölçümleri yapılması izlemde çok önemlidir.