Çocuk Allerji ve Astım Uzmanı | Çocuk İmmunoloji Uzmanı | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

YAYINLAR

 • İnal Yukselen A, Altıntaş DU. "Çocukluk çağı astımında atak tedavisi ve tedavideki yenilikler". Türkiye Klinikleri, 1(9):67-73 (2005).
 • Altıntaş DU, Yılmaz M, İnal Yukselen A. “Çocuklarda kollojen doku hastalıklarının deri bulguları”. Türkiye Klinikleri, 1 (4):131-136 (2005).
 • Inal Yukselen A, Altintas DU, Karakoc GB, Yilmaz M, Kendirli SG. “Atopy prevalance in children with cyctic fibrosis”. Ann Med Sci, 14(3):21-25 (2005).
 • Inal Yukselen A, Altıntaş DU, Guvenmez HK, Yılmaz M, Kendirli SG. “Life-threatening facial edema due to pine caterpillar mimicking an allergic event”. Allergol et Immunopathol, 34(4):171-173 (2006).
 • Inal Yukselen A, Altıntaş DU, Yılmaz M, Uguz A, Tuncer U, Kıroglu M, Herguner O, Bıcakcı K. “Congenital mastocytosis associated with neurosensory deafness”. Pediatr Dermatol, 24:460-462 (2007).
 • Inal Yukselen A, Altıntaş DU, Yılmaz M, Karakoç GB, Kendirli SG, Sertdemir Y. “Prevention of new sensitizations by specific immunotherapy in children with rhinitis and/or asthma monosensitized to house dust mite”. J Investig Allergol Clin Immunol, 17(2): 85-91 (2007).
 • Inal Yukselen A, Karakoc GB, Altintas DU, Guvenmez HK, Aka Y, Gelisken R, Yilmaz M, Kendirli SG. “Effect of indoor mold concentrations on daily symptom severity of children with asthma and/or rhinitis monosensitized to molds”. J Asthma, 44:543-546 (2007).
 • Annagur A, Kendirli SG, Yılmaz M, Altıntaş DU, Inal Yukslen A. ”Is there any relationship between asthma and asthma attack in children and atypical bacterial infections; Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae and Helicobater pylori”. J Trop Pediatr, 53(5):313-318 (2007).
 • İnal Yukselen A, Altıntaş DU. “Allerjik hastalıklarda korunma yöntemleri ve genel tedavi prensipleri”. Türkiye Klinikleri, 3(9):12-21 (2007).
 • İnal Yukselen A, Altıntaş DU. “Ürtiker”. Güncel Çocuk Sağlığı, 1(2):125-142 (2007).
 • Kılıç M, Altıntaş DU, Kendirli SG, Yılmaz M, Karakoç GB, İnal Yukselen A. “Çocukluk çağı astımında inhalan allerjenlerin cinsi ile astım şiddeti ve prognozu arasındaki ilişki”. Astım Allerji İmmunoloji Dergisi, 6(2):66-73 (2008).
 • Inal Yukselen A, Kendirli SG, Yilmaz M, Altintas DU, Karakoc GB, Erdogan S. “Indices of lower airway inflammation in children monosensitized to house dust mite after nasal allergen challenge”. Allergy, 63(10): 1345-1351 (2008).
 • Inal Yukselen A, Karakoc GB, Altintas DU, Pinar M, Ceter T, Yilmaz M, Kendirli SG. “Effect of outdoor fungi concentrations on symptom severity of children with asthma and/or rhinitis monosensitized to molds”. Asian Pac J Allergy Immunol, 26(1):11-17 (2008).
 • Yilmaz M, Kendirli Seval, Altıntaş Derya, Karakoç Gulbin, Inal Yukselen A, Kılıc M. “Juvenile idiopathic arthritis profile in Turkish children”. Pediatr Int, 50(2):154-158 (2008).
 • Inal Yukselen A, Yılmaz M, Kendirli SG, Altıntas DU, Karakoc DU. “The clinical and genetical features of 124 children with familial Mediterranean fever: experience of a single tertiary center”. Rheumatol Int, 29: 1279-1285 (2009).
 • Kendirli SG, Yilmaz M, Bayram İ, Altintas DU, Inal Yukselen A, Karakoc G. “Potential association between allergic diseases and pertussis infection in schoolchildren: Results of two cross-sectional studies 7 years apart”. Allergol et Immunopathol, 37(1): 21-25 (2009).
 • Karakoç GB, Inal Yukselen A, Yılmaz M, Altıntaş DU, Kendirli SG. ‘Exhaled breath condensate MMP-9 levels in children with bronchiectasis.’ Pediatr Pulmonol, 44(10):1010-6 (2009).
 • Yilmaz M, Altintas DU, Karakoç GB, İnal Yukselen A, Kılıç M, Sütolukta Z, Kendirli SG. Exposure to house dust endotoxin and allergic sensitization in allergic and nonallergic children living in Adana, Turkey. Turkish J Pediatr, 51(3):225-31 (2009).
 • İnal Yukselen A, Karakoç GB, Kendirli SG, Altıntaş DU, Yılmaz M, Hanta İ, İnan D, Tuna A, Noyan A. “Yanlış astım tanısıyla verilen kortikosteroide bağlı cushingoid görünüm geliştiren bir yabancı cisim aspirasyonu: olgu sunumu”. Güncel Pediatri, 6:124-126 (2009).
 • İnal Yukselen A, Karakoç GB, Yılmaz M, Altıntaş DU, Kendirli SG. “Kistik fibrozis-dışı bronşektazili çocukların klinik ve radyolojik özellikleri”. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52(1):20-24 (2009).
 • İnal Yukselen A, Kendirli SG, Altıntaş DU, Yılmaz M, Karakoç GB. “Hışıltılı çocuklarda etiyoloj:dört yıllık verilerimiz”. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 3(1):24-30 (2009).
 • İnal Yukselen A, Yılmaz M, Kendirli SG, Altıntaş DU, Karakoç GB. “Henoch Schönlein purpurası tanısı alan çocukların klinik özellikleri”. Erciyes Tıp Dergisi, 31(2): 153-161 (2009).
 • İnal Yukselen A, Karakoç GB. Çocukluk çağı astımı gelişiminde risk faktörleri. Türkiye Klinikleri, Pediatrik Astım özel sayısı, 5(3): 22-32 (2010).
 • Yukselen A, Kendirli SG, Altintas DU, Yilmaz M, Karakoc GB. Nasal and bronchial challenges with B. Tropicalis and D.pteronyssinus in children with asthma and/or rhinitis. Asthma allergy Immunology, 9:20-28 (2011).
 • Karakoc GB, Yukselen A, Yilmaz M, Altintas DU, Kendirli SG. Exhaled breath condensate MMP-9 level and its relationship wıth asthma severity and interleukin 4/10 levels in children. Ann Allergy Asthma Immunol, 108 (5) : 300-4 (2012).
 • Yukselen A, Kendirli SG, Yilmaz M, Altintas DU, Karakoc GB. Effect of one-year subcutaneous and sublingual immunotherapy on clinical and laboratory parameters in children with rhinitis and asthma: a randomized, placebo-controlled, double-blind, double-dummy study. Int Arch Allergy Immunol, 157(3):288-98 (2012)
 • Sekerel BE, Soyer OU, Keskin O, Uzuner N, Yazicioglu M, Kiliç M, Artaç H, Ozmen S, Can D, Zeyrek D, Cokugras H, Canitez Y, Aydogan M, Kuyucu S, Inal Yukselen A, Gurkan F, Orhan F, Yilmaz O, Boz AB, Tahan F, Cevit O. The reliability and validity of Turkish version of Childhood Asthma Control Test. Qual Life Res, 21(4):685-90 (2012).
 • Yukselen A, Kendirli SG, Yilmaz M, Altintas DU, Karakoc GB. Correlation between nasal eosinophils and nasal airflows in children with asthma and/or rhinitis monosensitized to house dust mites. Allergol Immunopathol (Madr). Oct 30. doi:pii: S0301-0546(12)00207-8.(2012).
 • Yukselen A, Kendirli SG, Yilmaz M, Altintas DU, Karakoc GB. Two year follow-up of clinical and inflammation parameters in children monosensitized to mites undergoing subcutaneous and sublingual immunotherapy. Asian Pac J Allergy Immunol. Sep;31(3):233-41 (2013)
 • Yukselen A, Akdağ P, Güvenmez HK, Çeter T, Yılmaz M, Karakoç GB, Pınar M, Altantaş DU. Adana atmosferindeki fungal spor konsantrasyonlarının meteorolojik faktörlerle değişimi ve elde edilen fungal ekstrelerin deri prik testinde kullanımı. Asthma Allergy Immunol,11:103-111 (2013).